Kolik a komu?
Za mou bídu
Právo na vše
Mám pocit
Něco se děje
Slovo
Kolik
Sag Mir Wo die Blumen Sind
  Jdi
Tady to máš
Snad
Zase o krok dál
Co nám brání
Oči
Kde jsi
Emuna
Jsme věčně nespokojení
 (CD bonus)
 

 

 

Kolik a komu?

Od mala slyšíš jen jedno
-   na prodej, vše na prodej
tělo, srdce i duše
-   na prodej, vše na prodej
zásady tvé i postoje
-   na prodej, vše na prodej
pláč, soucit i úsměv
-   na prodej, vše na prodej

Zkus jinak žít, zkus nezradit
nezaprodat sebe ani svůj klid
Sám sebou být, to zlé potlačit
tam kde máš srdce, poklad svůj mít

Řešíš jen kolik a komu
-   na prodej, vše na prodej
sny, ideály i víra
-   na prodej, vše na prodej
přátelství i láska
-   na prodej, vše na prodej
slzy, city i štěstí
-   na prodej, vše na prodej

Zkus jinak žít, zkus nezradit
nezaprodat sebe ani svůj klid
Sám sebou být, to zlé potlačit
tam kde máš srdce, poklad svůj mít

Vše je jen otázka ceny
-   na prodej, vše na prodej
jak důstojnost, tak čest
-   na prodej, vše na prodej
svědomí, důvěra, věrnost
-   na prodej, vše na prodej
odpuštění všech hříchů
-   na prodej, vše na prodej

Zkus jinak žít, zkus nezradit
nezaprodat sebe ani svůj klid
Sám sebou být, to zlé potlačit
tam kde máš srdce, poklad svůj mít
 

How Much and to Whom?

You hear all the time since you were a child
-   for sale, everything is for sale
Body, heart, soul
-   for sale, everything is for sale
Your principles and attitudes
-   for sale, everything is for sale
Crying, compassion, smile
-   for sale, everything is for sale

Try to live another way, try not to betray
not to sell out yourself or your peace
To be yourself, to fight down what's evil
To have your treasure where your heart is

You only deal with how much and to whom
-   for sale, everything is for sale
Dreams, ideals, faith
-   for sale, everything is for sale
Friendship and love
-   for sale, everything is for sale
Tears, feelings and happiness
-   for sale, everything is for sale

Try to live another way, try not to betray
not to sell out yourself or your peace
To be yourself, to fight down what's evil
To have your treasure where your heart is

All is a matter of price
-   for sale, everything is for sale
Both dignity and honor
-   for sale, everything is for sale
Conscience, trust, faithfulness
-   for sale, everything is for sale
Forgiving all sins
-   for sale, everything is for sale

Try to live another way, try not to betray
not to sell out yourself or your peace
To be yourself, to fight down what's evil
To have your treasure where your heart is
 

 

 

Za mou bídu

Za mou bídu můžou černí
jak za dědovu židáci
fotr byl vždy straně věrný
a teď přišel o práci
"Kde sú boží bojovníci"
kde rytíři z Blaníku
na "vozové hradbě" všici
vyvolávaj paniku

Za mou bídu můžete vy
Za mou bídu můžete jen vy
vy vy vy vy vy

Natáhnout je třeba dráty
nové zdi a nové ploty
hranice ať chrání státy
bílou rasu od té sloty
Našinec dře bídu s nouzí
černá huba se mu směje
lid práce se už probouzí
zvedá hlavu ač zle mu je

Za mou bídu můžete vy
Za mou bídu můžete jen vy

Kurva zlatí bolševici
zlatý padesátý leta
to jsme měli hoknu všici
to jsme byli mistři světa
Hoj slované za Putina
ven z prokletý unie
co Čech to byl vždy hrdina
čistej, bílej jak lilie
 

For my misery

For my misery the blacks are to blame
Like the jews were for my grandpa's
My dad's always been loyal to the party
And now he's lost his job
Where are the God's fighters
Where are the knights of the Blanik mountain
On the barrier of chariots
Everybody's creating panic

You are to blame for my misery
Just you are to blame
Just you, you, you, you, you

We need to stretch out wires
Build new walls and fences
Let the borders protect states
Protect the white race from that rabble
Our man scratches out a living
The nigger is laughing at him
People of labor are waking up
Raising their heads despite they're having hard time

You are to blame for my misery
Just you are to blame

Oh fuck, good old bolsheviks
Golden communist fifties
We all had jobs then
We were the world champions
Hey, Slavs - in this Putin era
Let's get out of the damned EU
Every Czech has always been a hero
Pure and clean as a lilly
 

 

 

Právo na vše

Ďábel říká: "vše se smí"
jen blbej stojí a čumí
hustí do mě právo máš
tak se neser nač čekáš
chceš být věcí, chceš nebýt
jak je libo - stačí chtít

Tvé právo být ufonem - právo máš
ošetříme zákonem - právo máš
bez hranic, bez pravidel - právo máš
né Bůh - ty jsi spasitel

Chceš být žena, chceš být muž
uřízni "to" tu máš nůž
chceš být něco, chceš být nic
není problém, stačí říct
ze sebe udělat klon
tvé je právo i zákon...

Tvé právo být ufonem - právo máš
ošetříme zákonem - právo máš
bez hranic, bez pravidel - právo máš
né Bůh - ty jsi spasitel

Ďábel praví: "vše ti dám"
nejsem jak on, krutý pán
co slíbím to dodržím
svět ti k nohám položím
znič ho a pak zabi sebe
peklo je ráj - kdepak nebe

Tvé právo být ufonem - právo máš
ošetříme zákonem - právo máš
bez hranic, bez pravidel - právo máš
né Bůh - ty jsi spasitel
 

Right to everything

The devil says: "All is allowed"
Just a moron stands aside and stares
They keep telling me, you have the right
So don't fuck about with it, what are you waiting for
You want to be a thing, or not to be at all
As you wish - all you need to do is to want

Your right to be a ufo - you have the right
We will make it legal - you have the right
No borders, no rules - you have the right
Not God - you are the messiah!

You want to be a woman, want to be a man
Here is a knife, cut it off
You want to be something, want to be nothing
No problem, just say what you want
To make yourself a clone
Yours is the right and the law

Your right to be a ufo - you have the right
We will make it legal - you have the right
No borders, no rules - you have the right
Not God - you are the messiah!

The devil says: "I'll give you all"
Not like him, the cruel master
What I promise, I will keep
I will lay the world to your feet
Destroy it and then kill yourself
The hell is the eden - not the heaven

Your right to be a ufo - you have the right
We will make it legal - you have the right
No borders, no rules - you have the right
Not God - you are the messiah!
 

 

 

Mám pocit

Mám pocit, že sem už nepatřím
marně hledám svět o němž sním
koule se příliš rychle otáčí
lidi i věci jsou jinačí

To se mi jen zdá, co dnes není umělý
všude samá náhražka vše je podvržený
čemu člověk věřit má kam až jsme to dospěli
ač podvod a přetvářka
stádo je spokojený

Ženský maj kozy plastový
jsou chlapi co jsou z toho hotoví
na žrádle si vážně pochutnáš
plnou hubu svinstev přitom máš

Slovo muže dnes už nedělá
když inteligence tak umělá
slibem nezarmoutíš to si piš
poctivost a čest jsou na obtíž
biliony vzduchem lítají
všichni zlatý tele vzývají

To se mi jen zdá, co dnes není umělý
všude samá náhražka vše je podvržený
čemu člověk věřit má kam až jsme to dospěli
ač podvod a přetvářka
jsme stádo spokojený
 

I Have a Feeling

I have a feeling that I no longer belong here
I cannot find the world I'm dreaming of
The ball is spinning too fast
Both people and things have changed

It must be a bad dream, what isn't fake these days?
Substitutions everywhere, all is false
Is there anything left that one can still believe?
Despite cheating and pretense all around
the herd is happy

Women have plastic tits
Some men are eager about it
You can enjoy food indeed
While having your mouth full of chemical crap

A man of his word is not the style of these days
If intelligence, then artificial
Promises don't have to be kept
Honesty and honour are a burden
Trillions fly through the air back and forth
Everybody worships the golden calf

It must be a bad dream, what isn't fake these days?
Substitutions everywhere, all is false
Is there anything left that one can still believe?
Despite cheating and pretense all around
we are the happy herd
 

 

 

Něco se děje

Něco se děje, něco se musí stát
jak smělý let - tak strmý pád
vzít roha utéct bez placení
takhle to v životě není

Něco se děje
něco se stane
žít bez naděje
nedopusť Pane

Cestou necestou klopýtám
že do Emauz jdu si připadám
ač sytý jsem, tak hladovím
čekám kdy mne už osloví

Něco se děje
něco se stane
žít bez naděje
nedopusť Pane

Jsem pavel, šoty, Zacheus
z každého je ve mě kus
něco praská co teď s tím
dej prosím ať Tě nezradím

Něco se děje
něco se stane
žít bez naděje
nedopusť Pane
 

Something is Going On

Something is going on, something must happen
How bold the flight - so sharp the fall
Sneaking out, leaving without paying
In life it doesn't work like that in fact

Something is going on
Something's gonna happen
Lord, please don't alow
Living with no hope

I'm stumbling along difficult roads
It feels like walking to Emmaus
Despite I'm full, I'm starving
Cannot wait to be addressed

Something is going on
Something's gonna happen
Lord, please don't alow
Living with no hope

I am Pavel, Šoty, Zacheus
I am a bit of each of them
Something is cracking, what shall I do now
Please don't let me betray you

Something is going on
Something's gonna happen
Lord, please don't alow
Living with no hope
 

 

 

Slovo

Svět byl stvořen Slovem
to Slovo bylo Bohem
to Slovo vše vytvořilo
tmou pohlceno nebylo
i člověk dar řeči má
a tak slov užívá
slovem můžeš lásku žít
slovo má moc ublížit

Slovo je silná zbraň
tak dej si pozor naň
co z tebe vychází
to tě pak provází
Slovo je silná zbraň
tak dej si pozor naň
co z úst vypustíš
to už zpět nevrátíš

Slovo se stalo tělem
člověkem - spasitelem
Slovo smlouvu zpečetilo
když tělo krev svou prolilo
a my teď berem nazdařbůh
slova prázdná jako vzduch
a na místo dobra škodíme
slovem jak mečem zabíjíme

Slovo je silná zbraň
tak dej si pozor naň
co z tebe vychází
to tě pak provází
Slovo je silná zbraň
tak dej si pozor naň
co z úst vypustíš
to už zpět nevrátíš
 

The Word

The world was created by the Word
The Word was the God
The Word created all
It wasn't swallowed by the dark
The human also has the gift of speech
So they use words
You can live love through words
Yet the word has the power to hurt

The word is a mighty weapon
Beware of that
Of what you let out
And what then stays with you
The word is a mighty weapon
Beware of that
What you once release from your mouth
You can never make go back

The word became flesh
A man - a savior
The word sealed the contract
When the flesh spilled its blood
And now, we take in vain
Words empty like the air
Instead of the good, we harm
We kill with words like with a sword

The word is a mighty weapon
Beware of that
Of what you let out
And what then stays with you
The word is a mighty weapon
Beware of that
What you once release from your mouth
You can never make go back
 

 

 

Kolik

Kolik je vztahů bez vztahu
kolik lásky bez lásky
Kolik slov bez obsahu

Kolik je síly v slabosti
kolik je štěstí v neštěstí
kolik smutku v radosti

Kolik, kolik, kolik, kolik je?

Kolik je přízně bez přízně
kolik cest je bez cíle
kolik je pravdy ve víně

Kolik bez ohně vzplanutí
Kolik je citů bez citu
kolik samoty ve smrti

Kolik, kolik, kolik, kolik je?

Kolik životů za život prožijem
kolik oleje do ohně přilijem
kolikrát sami sebe zabijem

Kolik hřiven jen tak propijem
kolik krve ještě prolijem
kolikrát Krista na kříž přibijem

Kolik, kolik, kolik, kolik je?
 

How many?

How many relationships with no love
How much love with no love
How many words with no content

How much power in weakness
How much luck in misfortune
How much sadness in joy

How many, how much?

How much favour with no favour
How many roads with no goal
How much truth in wine

How many flares with no fire
How much feelings with no feeling
How much loneliness in death

How many, how much?

How many lives we have in one life
How much oil do we pour in the fire
How many times we kill ourselves

How many minas we just drink away
How much more blood will we spill
How many times will we nail Jesus to the cross

How many, how much?
 

 

 

Sag mir, wo die Blumen sind

Sag mir wo die Blumen sind,
Wo sind sie geblieben
Sag mir wo die Blumen sind,
Was ist geschehen?
Sag mir wo die Blumen sind,
Mädchen pflückten sie geschwind
Wann wird man je verstehen,
Wann wird man je verstehen?

Sag mir wo die Mädchen sind,
Wo sind sie geblieben?
Sag mir wo die Mädchen sind,
Was ist geschehen?
Sag mir wo die Mädchen sind,
Männer nahmen sie geschwind
Wann wird man je verstehen?
Wann wird man je verstehen?

Sag mir wo die Männer sind
Wo sind sie geblieben?
Sag mir wo die Männer sind,
Was ist geschehen?
Sag mir wo die Männer sind,
Zogen fort, der Krieg beginnt,
Wann wird man je verstehen?
Wann wird man je verstehen?
 

 

Sag wo die Soldaten sind,
Wo sind sie geblieben?
Sag wo die Soldaten sind,
Was ist geschehen?
Sag wo die Soldaten sind,
Über Gräben weht der Wind
Wann wird man je verstehen?
Wann wird man je verstehen?

Sag mir wo die Gräber sind,
Wo sind sie geblieben?
Sag mir wo die Gräber sind,
Was ist geschehen?
Sag mir wo die Gräber sind,
Blumen wehen im Sommerwind
Wann wird man je verstehen?
Wann wird man je verstehen?

Sag mir wo die Blumen sind,
Wo sind sie geblieben?
Sag mir wo die Blumen sind,
Was ist geschehen?
Sag mir wo die Blumen sind,
Mädchen pflückten sie geschwind
Wann wird man je verstehen?
Wann wird man je verstehen?
 

 

 

Jdi!

Jdi, zvedni se a běž
pořád musíš jít
stále dál a dál
Jdi, tvá cesta nekončí
a nikdy neskončí
je nekonečná
Jdi, jdi, jdi...

Jdi, vždyť svobodný jsi
stačí vůli mít
a budeš život žít
Jdi, musíš vytrvat
zkus i utíkat
jen nezůstaň stát
Jdi, jdi, jdi...

pořád musíš jít
stále dál a dál
 

Go

Go, get up and walk
You have to keep on walking
On and on and on
Go, your journey isn't ending
And will never be
It is neverending
Go, go, go ...

Go, you are free
just have the will
and you will live your life
Go, you have to hold on
try to run
just don't stand still
Go, go, go ...

You have to keep on walking
On and on and on
 

 

 

Tady to máš

Pojďme zavzpomínat jak to bylo zlatý
třeba za Führera jaký byly platy
jaký byly ceny
jaký byly ženy
samá čistá rasa
ó to byla krása

Hitler už se narodil jen nikdo neví kde
možná někde tam a nebo taky zde
ďábel už se převtělil zhmotnil se sen náš
když si něco moc přeješ - tak tady to máš

Pojďme zavzpomínat na ty prima časy
když jsem za soudruhů nosil dlouhý vlasy
za korunu pivo
jak pak bylo živo
všude rudá záře
místo svatozáře

Hitler už se narodil jen nikdo neví kde
možná někde tam a nebo taky zde
ďábel už se převtělil zhmotnil se sen náš
když si něco moc přeješ - tak tady to máš

Pojďme zavzpomínat na to co nás čeká
co ještě vymyslí člověk na člověka
chceme dobrovolně
totalitu svorně
shodneme se v bodě
vzhůru k nesvobodě

Hitler už se narodil jen nikdo neví kde
možná někde tam a nebo taky zde
ďábel už se převtělil
zhmotnil se sen náš
když si něco moc přeješ - tak tady to máš
 

Here it is

Let's remember together
How golden the old times were
What the wages were like, for instance
At the time the Führer ruled
What were the prices
What were the women
All pure race
How beautiful it was

Hitler has been born by now
Just nobody knows where
Perhaps somewhere over there
Or possibly right here
The devil has incarnated by now
Our dream has materialized
If you wish for something so much
So here you go, here it is

Let's remember together
How great the old times were
When in communism we wore long hair
Beer for one crown
How alive it was then
Red blaze everywhere
Instead of a halo

Hitler...

Let's remember what awaits us
What else is the human going to invent
Against the human
We want, voluntarily and as on
The totality again
We agree on the point
Of heading to unfreedom

Hitler...
 

 

 

Snad

Jak temná je noc - jak prázdný je den
... prosím tě přijď
ticho k zbláznění - dej mi znamení
... prosím tě přijď
vyprahlý jak troud - nedej zahynout
... prosím tě přijď
sejmi ze mě stín - ať zas uvidím
... prosím tě přijď

Ještě jednou vyplout
hodit sítě
ještě jednou vyplout
Ještě jednou vyplout
snad to vyjde
ještě jednou vyplout

Pro lásku která - ego překoná
... prosím tě přijď
jen pro ten cit - se umenšit
... prosím tě přijď
pro to slůvko snad - zas dokázat vstát
... prosím tě přijď
s nadějí, že snad - být tady rád
... prosím tě přijď

Ještě jednou vyplout
hodit sítě
ještě jednou vyplout
Ještě jednou vyplout
snad to vyjde
ještě jednou vyplout
 

Perhaps

How dark the night is - how empty the day
... please come
Silence that makes one mad - show me a sign
... please come
Dry as tinder - don't let me die
... please come
Take the shadow away from me - and make me see again
... please come

To set off on the sea once more
To spread the nets
To set off on the sea once more
To set off on the sea once more
Perhaps it's gonna happen
To set off on the sea once more

For love that overcomes the ego
... please come
To diminish oneself - just for that feeling
... please come
For that word perhaps - to stand up again
... please come
Hoping that perhaps - glad being here
... please come

To set off on the sea once more
To spread the nets
To set off on the sea once more
To set off on the sea once more
Perhaps it's gonna happen
To set off on the sea once more
 

 

 

Zase o krok dál

Ožralý hulvát a pracháč bez skrupulí
patří jim stát - odevšad se culí
smějí se nám a vysmívají
jak nás pěkně zmáklý mají
každý z nich hraje tu svou roli
lid řičí blahem, sám si je volí
migranty dáme lvům do arény
čeká nás chléb a hry o krásné ceny

Mistři umění manipulace
teď už vážně bez legrace
jsme zase o krok dál
jsme o kus dál

Rudá - hnědá v jedno splývá
souznění duší, kruh se uzavírá
srp s kladivem - hákový kříž
blízko si byly
a jsou si zas blíž
peníze nepáchnou ani nesmrdí
je lhář kdo to dnes tvrdí
děvkou putina je ctí být
uchopit moc a pro moc žít

Mistři umění manipulace ...

Harampádí starých časů
církve, strany - cit pro krásu
balast jako ideály
vše je pryč, ty za své vzaly
čuně a grázl jsou idolem
lež jako ctnost je vrcholem
tleská ve stoje celý sál
jsme totiž zase o krok dál

Mistři umění manipulace
teď už vážně bez legrace
jsme zase o krok dál
jsme o kus dál
Estébák vůdce
a hovado král
nácek, komár a tak dál...
jsme zase o krok dál
jsem zase o kus dál
 

One more step further

One drunk boor and one rich man with no scruples
They own the state, their faces grin from everyplace
They laugh at us and ridicule
How they can control us
Each of them plays his role
The people shout with joy, elect them themselves
Migrants will be put in the arena for lions
And we will get bread and games with interesting prizes

Masters of the art of manipulation
It is no more fun indeed
We got one more step further
We got a bit further

Red and brown melt into one
Soulmates are united, the circle is closing
Hammer and sickle - and the swastika
They have always been close to each other
And now are even closer
Money doesn't stink or smell
They lie if they say it does
It's honor to be Putin's slut
To grab power and live for it

Masters of the art of manipulation ...

Oddments of the old times
Churches, parties ... sense of beauty
Junk like ideals
All is gone now
A hoggish jerk and a bastard are idols
The lie as virtue is the top
Standing ovation all over the hall
Since we got one more step further

Masters of the art of manipulation
It is no more fun indeed
We got one more step further
We got a bit further
A commy secret agent as the leader
And a bastard as the king
A nazi joins a commy and so on
We got one more step further
We got a bit further
 

 

 

Co nám brání

Máme čtyři dohody
máme deset přikázání
řádnou porci svobody
takže sakra co nám brání
tak mi řekni co nám brání

Máme volbu svobodnou
každý ráno od svítání
stačí se jen rozhodnout
takže sakra co nám brání
tak mi řekni co nám brání

tak co nám brání - vzlítnout
tak co nám brání - být výš
tak co nám brání - vlítnout
tak co nám brání být Ti blíž

Máme všechno na dosah
přesto štěstí není k mání
zvednout hlavu máme strach
to bude to co mám brání

tak co nám brání - vzlítnout
tak co nám brání - být výš
tak co nám brání - vlítnout
tak co nám brání být Ti blíž
 

What holds us back?

We have four agreements
We have ten commandments
A good portion of freedom
So what the heck holds us back
Just tell me what holds us back

We have free choice
Everyday since the dawn
All we need is to make a decision
So what the heck holds us back
Just tell me what holds us back

So what holds us back - from flying up?
So what holds us back - from being higher?
So what holds us back - from going in?
So what holds us back - from getting closer to you?

We have everything within reach
Yet happiness is scarce
We are scared to raise our heads
That might be what holds us back

So what holds us back - from flying up?
So what holds us back - from being higher?
So what holds us back - from going in?
So what holds us back - from getting closer to you?
 

 

 

Oči

V očích tvých stoletých mohu číst
tisíce příběhů, tisíce míst
chvíle tvé radosti i utrpení
oči se setkají při loučení

Oči co viděly předají dál
poselství očí i to je grál

V očích mých znavených co vidíš tam
bylo či nebylo, vím jen já sám
hříchy mé, bídu mou - špínu dní
ale i naději, že se rozední

Oči co viděly předají dál
poselství očí i to je grál

V očích tvých nevinných je celý svět
co je jim dáno, co mají uvidět
jsi otisk můj, stopa má k věčnosti
propojíš co bylo s budoucností

Oči co viděly předají dál
poselství očí i to je grál
 

Eyes

In your hundred years old eyes I can read
Thousands of stories, thousands of places
Moments of joy and moments of suffering
Eyes meet while saying good bye

Eyes pass on what they saw
Message of the eyes, it's also the grail

In my worn eyes, what can you see
What happened and what didn't only I know
My sins, my misery, the daily dirt
Also the hope that the dawn would come

Eyes pass on what they saw
Message of the eyes, it's also the grail

In your innocent eyes, the whole world exists
What is given to them, what they're supposed to see
You are my imprint, my trail to eternity
You will connect what has been with the future

Eyes pass on what they saw
Message of the eyes, it's also the grail
 

 

 

Kde jsi

Kde jsi milá kdes byla
když mi hrana zvonila

Kde jsi štěstí kdes bylo
když žít mi bylo nemilo

Kdes miláčku kde jsi byl
když jsem zemi držkou ryl
 

Where?

Where, my darling, where were you
When the bell tolled for me

Where, good luck, where were you
When I did not feel like living

Where, my sweatheart, where were you
When I was going through shit
 

 

 

Emuna

Tisknu tě pevně v objetí
ty však ale nejsi ONA
je to snad mé prokletí
zažít že to musím znova
škrábu se šplhám k vrcholu
vrchol však není vrcholem
na držku padám zas dolů
hlavu si sypu popelem

Vbíhám do cíle z posledních sil
cíl ale opět není cíl
jsem zase tam kde jsem byl
čím jsem si to vysloužil
trpím, musím být trpělivý
láska má blízko k nenávisti
darem je že jsem živý
zlato se snadno změní v listí

S důvěrou v tebe Pane
všechno dobře dopadne

Klopýtám, padám - důvěřuji
plazím se přesto pokračuji
musím jít dál, ještě tu jsem
ta cesta je mým osudem
smiluj se Pane v slzách prosím
ať s důvěrou kříž svůj nosím
s důvěrou ať projdu tmou
za světlem, lásko za tebou

S důvěrou v tebe Pane
všechno dobře dopadne

Pán mi tě seslal na znamení
v životě nikdy pozdě není
radost se rodí z utrpení
víš o čem mluvím Leni
vše teprv přijde, vše mne čeká
těším se na příští dny
v moře se vleje každá řeka
blíží se příchod Královny

Pouštím tvou ruku s dojetím
už se cesty rozcházejí
bude to děvče asi tím
naše duše dál jít chtějí
zmizí všechno pomíjivé
jen to krásné zůstane
vzpomínky jsou věčně živé
všechno dobře dopadne

S důvěrou v tebe Pane
všechno dobře dopadne
 

Emuna

I'm holding you tight in my arms
Yet you are not HER
Is it my curse
That I must go through this again
I'm climbing up to the mountain peak
Yet the peak is no peak though
I'm falling back down flat on my face
And covering my head with ashes

I'm running to the finish, out of breath
The finish is no finish again
I'm at the same place as before
What did I do to deserve this
I suffer, I must be patient
Love is close to hate
The gift is that I am alive
The gold can easily turn to leaves

Trusting you, Lord,
everything will turn out well

I'm stumbling, falling - I trust
I'm crawling but keep going anyway
I have to go on, I am still here
This journey is my destiny
Have mercy, Lord, I beg in tears
So that I carry my cross with trust
With trust I shall go through that dark
To the light, to you, love

Trusting you, Lord,
everything will turn out well

The Lord sent you as a sign
That it's never too late in life
Joy is born out of suffering
I know what I'm talking about, Leni
All is still to come, all awaits me
I look forward the days to come
All rivers flow in the sea
The Queen's arrival is coming

I'm dropping your hand, while moved
Our ways are diverging
The reason, girl, might be such
That our souls want to go further on
All that is transient will disappear
Only the beautiful will stay
Memories are alive forever
Everything will turn out well

Trusting you, Lord,
everything will turn out well
 

 

 

Jsme věčně nespokojení

Rouháme se, když si stěžujem
o zlatý tele se strachujem
o své koryto, o svůj klid
prosím neklepat, nerušit

Jsme věčně nespokojení

Rouháme se, když si stěžujem
s plným břichem světu žalujem
na osud, karmu na lidi
na boha co nás nevidí

Jsme věčně nespokojení

Rouháme se, když si stěžujem
máme víc než potřebujem
kdo z nás se o plášť podělí
když je bližní zrovna v prdeli

Jsme věčně nespokojení

Rouháme se, když si stěžujem
žijem a přitom nežijem
na sebe jenom myslíme
hrady z písku si stavíme

Jsme věčně nespokojení
 

Never satisfied

We blaspheme when we complain
We worry about the golden calf
About our mangers, our comfort
Please, don't knock, don't disturb

We are never satisfied

We blaspheme when we complain
With bellies full we tell tales to the world
About our destiny, karma, about people
About the god who doesn't see us

We are never satisfied

We blaspheme when we complain
We have more than we need
Which of us would share their coat
When our neighbour is down and out

We are never satisfied

We blaspheme when we complain
We live and don't live at the same time
We only think of ourselves
Build castles on sand

We are never satisfied